Murhage

= vinkelkrog af smedejern til inddrivning i murværksfuge