Marvskåret

= træ udskåret så ingen årringe passerer tværsnittet to gange