Mægler

= en forlængelse af en trappes hovedstykke til håndlistens underside

eller

= den del af rambuk, hvorpå ramslaget løber