Lige tap

= tap der fortsætter i et stykke træs længderetning