Lige stød

= samling mellem to stykker tømmer der, over en understøtning, støder stumpt sammen
i et plan, vinkelret på længderetningen