Lige hjørneblad

= hjørnesamling for to stykker tømmer, der står vinkelret på hinanden