Kvadermur

= mur af natursten med vandrette lejefigurer