Krydskam

= tømmersamling af to hinanden i vandret plan krydsende stykker tømmer