Kordongesims

= vandret, lidt fremspringende led på en bygningsfacade, anbragt mellem 1. og 2. etage.