Kontrakehling

= anvendes ved hjørnesamlinger, hvor det
ene stykke træ profileres i enden, således
at det passer til det andet stykke
træs længdeprofil