Kommunikationsplan

= plan udarbejdet af byggeledelsen. Planen vejleder byggeriets parter om kommunikationen under byggeriet