Kommuneplan

= plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende 12 år.
I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen, den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.

I kommuneplanen findes blandt andet:
– overordnede visioner og mål for byudviklingen
– retningslinjer for byudvikling og arealanvendelse
– konkrete bestemmelser for hvordan by- og landsområder skal anvendes og bebygges
– redegørelse der fortæller om baggrunden for målene