Koblede rammer

= to med glas fqrsynede vinduesrammer, der
er forbundet, så de følges ad ved åbning