Kehlet fuge

= profileret fuge, der springer frem foran
murens flugt