Kam

= den del af en mur der rager op over taget

eller

= samling af to tværstillede vandrette stykker tømmer

Kam (Wikipedia)
En moderne kam.
En trækam fra Punjab, Pakistan.

En kam er et redskab til rensning og ordning af hårene og fremstilles - når bortses fra de af guld og sølv fremstillede smykkekamme - hovedsagelig af horn, hestehove, ebonit, galalit, celluloid, skildpadde og ben.

Horn, skildpadde og hestehove spaltes, presses i varmen fladt ud, og kammen enten udskæres, hvorefter tænderne udfræses på maskine eller saves for hånden, eller hele kammen stanses ud, for eksempel således at mellemrummene mellem tænderne i én kam danner tænderne i en anden. Derefter følger en finere tildannelse og polering.

Ben behandles med sav eller ved fræsning; ebonit, galalit og celluloid behandles som horn; dog bortfalder selvfølgelig spaltningen og tilretningen.

Kam eller vævekam bruges, navnlig ved håndvæve, som betegnelse for ritten ved vævning.