Indstukne stabler

= hængsel hvor den faste lap er anbragt i
en not i karmen