Husbrand

= tilspidset stage som er sat til pynt øverst på gavltrekanten