Hanebåndsloft

= ekstra loft hvilende på hanebåndene