GreenBuilding

= en certificeringsordning til erhvervsbygninger og institutionshuse, der dokumenterer, at et byggeri har mindst 25 procent lavere energiforbrug, end lovens energikrav var på det tidspunkt, hvor byggetilladelsen blev givet