Grat

= skæringslinie mellem tagflader, der danner et udadgående hjørne