Gjordbue

= bue der adskiller to hvælv

Gjordbue (Wikipedia)
Sant Pere de Rodes03.jpg
Gjordbuer under tøndehvælv

Gjordbuer eller gurtbuer er forstærkningsbuer, som anbringes under forskellige hvælvinger. De deler tøndehvælvinger i kortere afsnit, og da de er tykkere end hvælvingen, har de enten deres fremspring over eller under denne, i sidste tilfælde udgående fra piller, som springer frem fra sidevæggene.

Ved et hvælvingssystem af kors-hvælvinger eller krydshvælvinger danner gjordbuer adskillelsen mellem de enkelte hvælvinger og udgår da enten fra murpiller eller fritstående piller og søjler.