Gipspladevæg

= væg opbygget med gipsplader på et skelet bestående af enten trælægter eller stålrigler