GBF19

= Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019 – finder anvendelse ved aftaler om teknisk rådgivning på mindre opgaver indenfor arkitekt-, landskabsarkitekt-, ingeniør- og planlægningsmæssig rådgivning samt bygherrerådgivning, hvor bygherren er forbruger.

Udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).