Fugetab

= udtryk, der anvendes om den del af en bygnings varmetab, der finder vej igennem fuger