fredning (hus)

= bygning med arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der er af national betydning. Fredning omfatter hele bygningen, ude og inde