Forvanding

= vanding af ny opført murværk forinden rensning for mørtelrester med
saltsyre/vandblanding