Fodbræt

= samme som fodliste eller fodpanel

eller

= bundlægten i et træskelet til en let skillevæg

eller

= det bræt der, sat på stilladset udfor gangbroen, forhindrer
genstande i at falde ned fra stilladset