Fligankre

= muranker af fladjern, der er skåret op i
den ene ende i “flige”, der bØjes, så de
står vinkelret på skaftet