Falle

= den del af dørens lukketØj, der ved drejning af dørgrebet muliggør åbning af døren