Fagtilsyn

= den tekniske rådgiver som kontrollerer, at byggearbejderne udføres i overensstemmelse med projektmaterialet