Enkelt kam

= tømmersamling mellem tværstillede stykkertømmer, der ikke ligger bindigt