Dryprille

= not i undersiden af en i forhold til underliggende dele fremspingende bygningsdel