Dørramme

= trækonstruktion der omslutter dørfyldning