CTS-anlæg

= en forkortelse af Central Tilstand og Styring. Fællesbetegnelse for de centrale computerbaserede anlæg, der anvendes til overvågning, styring og regulering af en bygning og alle dens tekniske anlæg