Byplan

= svarer til de nyere lokalplaner. Er gældende lov der reguleres af planloven