Byggelinie

= den linie der angiver den tættest tilladelige placering af en facade mod offentligt areal/vej