Bræddebolt

= bolt med fladt hvælvet hoved og kvadratisk hals