Bindig

= betegnelse for to bygningsdele, hvis overflader ligger i samme plan