Bebyggelsesgrad

= anvendes i servitutter, til at bestemme omfanget af bygningernes aftryk på grunden. Arealet beregnes ud fra grundens nettoareal beregnet som
matriklens areal fratrukket vejudlægget. Bebyggelsesgraden anvendes ved huse, garager/carporte, småbygninger som drivhus, overdækkede arealer