Bærende væg

= væg, som bærer en overliggende bygningsdel, fx tagkonstruktion, andre vægge eller etageadskillelser