APV ( arbejdspladsvurdering)

= en proces til systematisk gennemgang af arbejdsmiljøet i den enkelte virksomhed. APV skal udføres i samarbejde mellem ledelse og medarbejderne ved at kortlægge, beskrive og vurdere, prioritere, opstille handlingsplaner, som angiver hvornår, hvordan og hvem der skal løse de konstaterede problemer, og opfølgning. Virksomhedens sygefravær skal inddrages