Aftrapning

= den vigende linie, der fremkommer ved i hvert overliggende skifte i murværk at trække den henmurede sten en 1/4-1/2 sten tilbage fra den underliggende i murens længderetning