Afsyre

= afrense med syre, feks. facademur for overfødig mørtel