Afkoste

= udjævne groft påkastet puds med fugtig kost