Afbinding

= tildannelse og foreløbig samling af tømmer- eller jernkonstruktioner

eller

= hærdningsproces for beton