ABR18 Forenklet

= Aftale om rådgivning og bistand
inden for bygge- og anlægsvirksomhed, hvor klienten ikke er forbruger, og hvor der er tale om en opgave
med teknisk rådgivning uden projektering eller med projektering i mindre omfang.