1-års gennemgang (-eftersyn)

= bygherren indkalder entreprenørerne til en gennemgang af byggeriet senest ét år efter at byggeriet er afleveret. I forlængelse af gennemgangen udarbejdes et dokument (protokollat), som beskriver eventuelle mangler ved arbejderne. Alle parter skal underskrive dokumentet. Reglerne for 1-års gennemgangen findes i AB 92, § 37 + § 39. Efter 1-års gennemgangen nedskrives entreprenørens sikkerhedsstillelse, hvis der ikke er påpeget mangler ved ombygningen