Sternlinie


= tagets nederste begrænsning mod muren