Skalk


= tagkonstruktion, der opnås ved, at der forneden på hvert spær anbringes et stykke trekantet tømmer (skalk), således at taget kan trækkes ud over en fremspringende gesims. Tagfladen får derved en større eller mindre udsvajning eller opskalkning