Murhage


= vinkelkrog af smedejern til inddrivning i murværksfuge